Nom

Conveni urbanístic entre Ajuntament i Marquès de Llafranc, SL, sobre gestió i desenvolupament sector millora urbana PMU-3.1, Riera de Llafranc II.

Estat

Aprovat definitivament. Publicat edicte a BOPG núm. 217, de 14.11.2011. Notificat a ST Urbanisme/Girona.

Aprovació Inicial

Ple de 28/07/2011

Informació Pública

Del 10 d'agost al 9 d'octubre de 2011 (BOPG núm. 151, de 09.08.2011)

Aprovació Definitiva

Ple de 27/10/2011

Publicació

Publicat edicte a BOPG núm. 217, de 14.11.2011